Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

 • Bilgili olmak
 • Güvenilir olmak
 • Verimli çalışmak
 • Başarılı olmak
 • Kaliteli iş yapmak
 • İşi zamanında bitirmek
 • Daima en iyisini, daha iyisini yapmak
 • Yeni gelişmelere öncülük etmek
 • Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak
 • Çalışanına değer vermek, ona heyecan aşılamak
 • Yaptığı işi sevmek ve işinden heyecan duymak
 • Paylaşımcı ve katılımcı olmak
 • Eleştirilere açık olmak
 • Araştırmacı ve takipçi olmak
 • Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan haz duymak.