Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Öztürkler İnşaat, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve arttıran bir yaklaşımı benimsiyor; faaliyetlerinde çevreye verilebilecek zararları en aza indirgemek için, çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda şekillendiriyor.

Çalışmalarımızda çevreye yönelik olarak şu kurallar gözetiliyor:

  • Çalışmaların çevre üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemin alınması.
  • Çalışmalarda enerji ve doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması; israfı önlemek için gerekli önlemlerin alınması.
  • Çalışmaların sonunda oluşan atıkların kontrol altında tutulması; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve bunların sürekli geliştirilmesi.
  • Yapılan iş, sunulan hizmet ve üretilen ürünlerde, çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olunan kuruluşların diğer şartlarının yerine getirilmesi.
  • Çevre ile ilgili tüm çalışmaların, oluşturulan politikalar doğrultusunda yapılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanması.
  • Çalışanların ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye verilebilecek zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikenin daha başlangıç aşamasında kontrol edilmesi; sürekli izlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumanın sağlanması.
  • Çalışmaların, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasının sağlanması.
  • Çalışanların çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.